Mocht je een blessure oplopen die naar verwachting langer dan drie maanden duurt, dan kun je dit doorgeven aan de ledenadministratie. Voor het volgende kwartaal wordt dan slechts 50% van het normale tarief geïncasseerd.

Voorwaarden/spelregels:

–    Ook bij zwangerschap kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden;
–    Zolang je geregistreerd staat als geblesseerd mag je uiteraard niet spelen;
–    Zodra je weer hersteld bent, meld je dit aan de ledenadministratie (evt. teveel ontvangen korting wordt per automatische incasso verrekend);
–    Je kunt je niet met terugwerkende kracht aanmelden voor de blessureregeling;
–    Mocht je onverhoopt in het volgende kwartaal nog steeds geblesseerd zijn, dan moet je zelf verlenging aanvragen voor 1-7 / 1-10 / 1-1 / 1-4
(als je dat niet doet wordt weer het normale tarief geïncasseerd);
–    De korting geldt alleen voor de contributie, niet voor trainings– en competitiebijdragen;