Badmintonclub Limes is een vrijwilligersorganisatie die alleen maar kan functioneren door onze vrijwilligers.

Voor de trainers van BC Limes wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd voordat zij training mogen geven. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

We doen dit omdat de trainers veel contact hebben met onze (minderjarige)leden. Deze verklaring draagt bij aan de veiligheid binnen onze vereniging. Met zo’n verklaring wordt aangetoond dat trainers niet veroordeeld zijn voor ernstige delicten zoals een zeden- of geweldsdelict. Door het aanvragen van een VOG willen we een signaal afgeven dat we het belangrijk vinden dat er een veilig klimaat is voor iedereen die bij Limes wil badmintonnen.

Mochten er desondanks toch problemen zijn met een vertrouwelijk karakter, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen Bianca van Ommen of Rob Luining.

 

contactgegevens vertrouwenspersonen:

Bianca van Ommen

email: bianca.vertrouwenspersoon@bclimes.nl

tel: 06-21225669

 

Rob Luining

email: rob.vertrouwenspersoon@bclimes.nl

te: 06-24186414