Het was in april 2002 dat de oprichting van de “Club van 100” bekend werd gemaakt. Sinds die tijd is het ledental van de club constant rond de 20 en dankzij de bijdragen van deze leden heeft de “Club van 100” elk jaar een aantal malen financieel kunnen bijdragen aan verschillende activiteiten binnen de vereniging, zoals:

– Hapjes en drankjes op de nieuwjaarsreceptie
– Hoofdprijzen bij de verlotingen voor de Jeugd
– Bijdrage voor de Jeugd
– Bijdrage aanschaf nieuwe koelkast bar
– Bijdrage advertenties om nieuwe leden te werven

Nog even de doelstellingen van de club:

De “Club van 100” zal financiële ondersteuning verlenen binnen de badminton vereniging BC Limes. Zij zal zich hierbij laten adviseren door het bestuur maar kan ook zelf initiatieven nemen. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende ondersteuning:

– Bijdrage aan Jeugdactiviteiten
– Bijdrage aan Limes-Toernooi
– Bijdrage aan Loterij
– Bijdrage aanschaf goederen

Met jaarlijks zo’n 20 leden zijn we uiteraard heel blij. Maar dat aantal kan natuurlijk méér worden en dat willen we ook graag! Het geeft een goed gevoel om te zien dat ondanks moeilijke financiële tijden het mogelijk blijft iets extra’s te doen binnen je club!!

Daarom deze oproep aan iedereen, leden, familie, kennissen of de zaak waar je werkt :

“Wordt lid van de Club van 100” !!

Het lidmaatschap kost 50 Euro per jaar inclusief heerlijke fles wijn met Kerst.
BEL Martin Voskuilen, voorzitter Club van 100

Tel. 06-12756517 of mail naar martin.voskuilen@ziggo.nl

U kunt mij ook altijd in de Limeshal vinden op dinsdag- en woensdagavond en ik heb altijd inschrijfformulieren bij mij.

Doet u mee, meteen inschrijven ?

Inschrijfformulier
* indicates required field
Verklaart hiermee lid te zijn geworden van de “Club van 100” van de badminton vereniging BC Limes. Het lidmaatschap geldt voor één jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt € 50,-. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL20RABO03016.88.125 ten name van R.T.H. Faber onder vermelding van Club van 100.