Indeling van taken:

Voorzitter:
De voorzitter zorgt voor de kwaliteit en bemensen van alle taken, bewaakt de sfeer en cultuur, geeft sturing en geeft leiding.
Hij/Zij zorgt dat er een vertrouwenscommissie is en onderhoud externe contacten zoals naar NBB, de gemeente, overheid, badmintonclubs, kantinestichting, andere direct betrokken zaalsportverenigingen, etc.
Hij/Zij registreert en behandelt klachten en geeft terugkoppeling aan de indiener(s).
Hij/Zij behandelt leden-initiatieven en geeft terugkoppeling van het resultaat.

Penningmeester:
De penningmeester doet de boekhouding, geeft financieel verslagen, begroting, bewaakt de afgesproken regels en zorgt voor een financiële gezonde vereniging. Inclusief de debiteuren/crediteuren bewaking.
Hij/Zij zorgt voor het bemensen van de kascontrole commissie en doet de kascontrole van de kantinestichting.

Secretaris:
De secretaris onderhoud onze contracten van zaalhuur en verzekeringen. Daarbij doet hij/zij de clubcorrespondentie, zoals verslagen, agenda’s, brieven, etc.
Hij/Zij beheert het archief en onderhoud interne contacten, zoals inhoud van de website, cluborgaan incl. bestuursbesluiten en nieuwsbrief.

Coördinator technische zaken:
De coördinator technische zaken maakt en uitvoert het beleid m.b.t. prestatiegericht deelnemen aan NBB competities en toernooien voor senioren.
Hij/Zij zorgt dat senioren kunnen worden opleid/getraind met als doel zo goed mogelijk presteren in alle klassen en divisies op grond van vooraf gestelde doelen.
Hij/Zij deelt teams in diverse sterkte voor de diverse competities en organiseert interne en externe toernooien (in samenwerking met de jeugd- en recreanten coördinator.
Hij/Zij doet de inkoop en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van het materiaal, zoals shuttles.
Ook signaleert de coördinator langdurige afwezigheid t.b.v. ledenbehoud.

Jeugd coördinator:
De jeugd coördinator stelt en voert een beleid uit om jeugd aan te trekken en te behouden. Zorgt voor prestatiegericht badminton in samenhang met op de leeftijdsgroepen afgestemde aantrekkelijke trainingsvormen waarmee doorstroming naar senioren competitie gegarandeerd wordt.
Hij/Zij traint en leid de jeugd op met als doel prestatiegerichte deelname aan NBB jeugdcompetities en toernooien.
Hij/Zij deelt de spelers in jeugdteams en schakelt ouders in voor begeleiding en vervoer en bijbehorende communicatie.
Hij/Zij signaleert langdurig afwezigheid t.b.v. ledenbehoud en organiseert niet badminton gerelateerde activiteiten ter bevordering van onderlinge saamhorigheid en plezier.

Recreanten coördinator:
De recreanten coördinator zorgt voor opvang van nieuwe leden en zorgt voor integratie en inschatting van speelsterkte. De coördinator zorgt voor een goed verloop van de “vrij spelen”avonden, het organiseren van Zomerbadminton en “informele” toernooien.
Hij/Zij zorgt voor de opleiding/training van recreanten (beginners en gevorderden) zodat ze evt kunnen doorstromen naar de competities voor senioren. Daarbij deelt hij/zij de teams in voor de RCZ-competitie.
Hij/Zij zorgt voor de inkoop en verkoop van sportkleding.
Hij/Zij organiseert en maakt het aantrekkelijk voor ouderen om badminton te spelen.
Hij/Zij onderhoudt contacten met leden bij ziekte en signaleert langdurige afwezigheid t.b.v leden behoud.

Coördinator Algemene Zaken:
De coördinator algemene zaken verzorgt de ledenadministratie en houdt deze actueel binnen de geldende privacyregels en verzorgt het contact met de NBB. Tevens organiseert hij/zij de barbezetting en instrueert de barmedewerkers.
Hij/Zij organiseert activiteiten t.b.v. ledenwerving, zorgt voor publiciteit in dag- en weekbladen, doet sponsorwerving, incl advertenties en doet websitebeheer.
Hij/Zij organiseert en bemenst de BHV en zorgt voor welzijn en plezier door het organiseren van niet badminton gerelateerde activiteiten voor ledenbinding en saamhorigheid.