Het bestuur maakt beleid, draagt dit uit en legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering. Voor de organisatie van de verschillende activiteiten worden steeds wisselende (groepjes) vrijwilligers gevraagd. Zo zit je niet vast aan allerlei commissiestructuren en wordt de hoeveelheid werk per vrijwilliger veel minder. Veel handen maken licht werk.

Bestuur

Voorzitter Frans Veraart e-mail: voorzitter@bclimes.nl
Secretaris Daniëlle Tap e-mail: secretaris@bclimes.nl
Penningmeester Tom Dijkstra e-mail: penningmeester@bclimes.nl
Technische commissie Jelmer van der Wal e-mail: tc@bclimes.nl
Jeugd commissie Wouter Coppens e-mail: jc@bclimes.nl
Recreanten commissie Martijn Droogh e-mail: rc@bclimes.nl
Algemene zaken / PR Lisa Jansen e-mail: az@bclimes.nl
Bar commissie Lisa Jansen e-mail: barcom@bclimes.nl

 

Ledenadministratie

Ledenadministratie Arnoud Kirchhoff e-mail: leden@bclimes.nl

 

Technische commissie

Voorzitter Jelmer van der Wal
Competitieleider Martijn van Putten
Lid training Joyce Anholts
Lid toernooien Jelmer van der Wal
Lid materiaal Alex Wiedeman

E-mail: tc@bclimes.nl

 

Recreanten commissie

Voorzitter Martijn Droogh
Lid Jaco van der Veen
Lid Ralph Meulenpas

E-mail:rc@bclimes.nl

Jeugdcommissie

 

Voorzitter Wouter Coppens
Lid Miriam de Graaf
Lid Arnoud Kirchhoff
Lid Erik Leliveld
Wedstrijdsecretariaat Miriam de Graaf

E-mail: jc@bclimes.nl

 

Algemene zaken

Algemene zaken heeft een aantal taken:
De redactie
De website
De PR-commissie
Barcoordinatie (barcom@bclimes.nl)

Voorzitter Lisa Jansen
Lid – PR Roswitha Koliloedjoer
Lid – barcoordinatie Mark Vierbergen

E-mail: az@bclimes.nl

Redactie
De Redactie houdt zich bezig met het verzamelen van kopij voor en het opmaken van de nieuwsbrieven en het jaarlijkse bewaarnummer.

Opmaak: Arjan van Os / Arnoud Kirchhoff: E-mail: redactie@bclimes.nl