Er mag steeds meer :-)

Sinds 18 Januari kan je weer volop vrijspelen op de vaste vrijspeelmomenten. Sind 29 januari is de competitie weer herstart en deze loopt nu tot midden maart. Vanaf nu elke zondag weer lekker naar de bar. (Vergeet niet je mondkapjes bij verplaatsingen, je coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter afstand) Veel plezier!